ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:48 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

បរិច្ចាគថវិកាលើវិស័យដោះមីន

ប្រសិនបើអស់លោកអ្នក មានបំណងបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីរួមចំណែកជួយលើវិស័យបោសសំអាតមីន និងយុទ្ធភណ័្ឌ
មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយស៊ីម៉ាក់ សូមទាក់ទងមក៖

     លោក ផាត ភារៈ, ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានស៊ីម៉ាក់ ដែលមានទីតាំងនៅៈ

     អាគារស៊ីម៉ាក់, វិថីឌួងងៀប, ភូមិគោកចំបក់, សង្កាត់ចោមចៅ, ខណ័្ឌដង្កោរ, រាជធានីភ្នំពេញ

     ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១១៦

     ទូរស័ព្ទៈ ០២៣- ៩៩៥ ៤៣៧/៨

     ទូរសារៈ ០២៣- ៣៦០ ០៩៦

     ទូរស័ព្ទដៃៈ ០៨៩- ៩៩ ៣៤៥៦ ឬ ០៨៨- ៩៩៩ ៣៤៥៦

     អ៊ីម៉ែលៈ phatphearak@cmac.gov.kh 

 

ប្រសិនបើអស់លោកអ្នក មានបំណងសហប្រតិបត្តិការជាមួយស៊ីម៉ាក់ ក្នុងភាពជាដៃគូ ដើម្បីរួមចំណែកជួយលើវិស័យបោសសំអាតមីន និងយុទ្ធភណ័្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមទាក់ទងមក៖

     លោក ហ៊ឹម វ៉ាន់ឌី, ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងប្រតិបត្តិការបោសសំអាតមីនស៊ីម៉ាក់

     អាគារស៊ីម៉ាក់, វិថីឌួងងៀប, ភូមិគោកចំបក់, សង្កាត់ចោមចៅ, ខណ័្ឌដង្កោរ, រាជធានីភ្នំពេញ

     ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១១៦

     ទូរស័ព្ទៈ ០២៣- ៩៩៥ ៤៣៧/៨/៩

     ទូរសារៈ ០២៣- ៣៦០ ០៩៦

     ទូរស័ព្ទដៃៈ ០១២- ៨០០ ១១៧ ឬ ០៩៧- ២០០ ១១១៧

     អ៊ីម៉ែលៈ himvandy@cmac.gov.kh