ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:49 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ភាពជាឯកជន

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីភាពជាឯកជន

 មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា(ស៊ីម៉ាក់) មិនប្រមូលពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ អ្នកទេនៅពេលដែលអ្នកបើកគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមទេនោះ ។ តែជាស្វ័យប្រវត្ដិ យើងប្រមូលនិងរក្សាទុកនូវឈ្មោះនិងប្រភេទគេហទំព័រដែលអ្នកប្រើ ដើម្បីបើកចូលក្នុងអ៊ិនធ័រណិតថ្ងៃខែនិងពេលវេលាដែលអ្នកបើកចូលគេហទំព័ររបស់យើងនិងអាស័យដ្ឋាន នៃគេហទំព័រដែលអ្នកប្រើដើម្បីមើលគេហទំព័ររបស់យើង ។ យើងប្រើព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាន ដើម្បីរាប់ចំនួនអ្នកមើលគេហទំព័ររបស់យើង និង ដើម្បីជួយយើងក្នុងការធ្វើអោយគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែមានប្រយោជន៍ សំរាប់អ្នកបើកមើល ដូចជាលោកអ្នកជាដើម ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្ញើរអ៊ីម៉េលមកកាន់យើងខ្ញុំ

លោកអ្នកអាចប្រាប់យើងនូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាតាមអ៊ីម៉េល ដោយមានសរសេរមតិឬសំណួរនៅក្នុងនោះ ។ យើងប្រើពត៌មាននេះដើម្បីកែលំអសេវារបស់យើងចំពោះអ្នកឬឆ្លើយតបនឹង សំណើររបស់អ្នក ។

ការភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រក្រៅ

គេហទំព័ររបស់ស៊ីម៉ាក់មានភ្ជាប់ច្រើនទៅនឹងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារ ឬអង្គការដោះមីនមនុស្សធម៌ដទៃៗទៀតជាច្រើន ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ។ នៅពេលអ្នកបើកចូលទៅក្នុងគេហទំព័រភ្ជាប់ទាំងនោះ អ្នកលែងស្ថិតនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងទៀតហើយ ហើយអ្នកត្រូវស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយស្ដីពីការសំងាត់ជាលក្ខណៈឯកជន របស់គេហទំព័រថ្មីនោះ ។