ថ្ងៃសៅរ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង17:01 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

របាយការណ៍បូកសរុប​​លទ្ធផល​​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​របស់​​ស៊ីម៉ាក់

ឯកសារទាំងអស់នេះ គឺសុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេស...

       
     
 
     

 
     
 
     
     
     
Annual Report 2010
Annual Report 2010