ថ្ងៃសៅរ៍ ទី23 ខែមីនា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង16:57 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

កំរងរូបភាពវីដេអូ

កំរងឯកសាររូបភាព ស្តីអំពីសកម្មភាពទូទៅរបស់ស៊ីម៉ាក់...

Mine Detection Dog 20121 (English version)      Mine Risk Education 2012 (Khmer version)