ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែតុលា ឆ្នាំ2018 ម៉ោង13:35 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

ក្រុមជំនាញ​សុីមាក់ បានដោះស្រាយគ្រាប់លាក់ទុក​ចំនួន១៨០០គ្រាប់ ចេញ​ពី​រណ្តៅ...

ថ្ងៃអង្គារ ទី20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2017

សុន្ទរកថា | Video

ខេត្តកណ្តាល៖ នៅថ្ងៃទី១៩ខែមិថុនានេះ ក្រុមជំនាញសុីមាក់បានដោះស្រាយគ្រាប់លាក់ទុកចំនួន១៨០០គ្រាប់ សុទ្ធតែជាប្រភេទគ្រាប់បាញ់បុក (rocket launchers) ប្រភេទ ៦០មម ៨១មម ៨២មម និងB40 ដែលគ្រាប់ទាំងនេះអាចកប់លាក់ទុកក្នុងមុនការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី៥-៦ កក្កដា ១៩៩៧ នេះជារបៀបចលត័និងលាក់ទុកគ្រាប់និងអាវុធកែ្បរៗគោលដៅសមភូមិប្រយុទ្ធ! គ្រាប់ទាំងនេះទុកក្នុងផ្ទះ លុះត្រូវសាងសង់ផ្ទះ (ម្ចាស់ផ្ទះថី្ម) ភយ័ខ្លាចផ្ទុះទើបរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមជំនាញសុីម៉ាក់។ រណ្តៅគ្រាប់នេះ ស្ថិតភូមិព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត