ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែតុលា ឆ្នាំ2018 ម៉ោង12:36 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

សិក្ខាកាម​អ៊ីរ៉ាក់ កំពុង​សិក្សា​ទ្រឹស្តី «Deep Search Operations and Clutter Rejection Technique»

ថ្ងៃពុធ ទី12 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2017

សុន្ទរកថា | Video

ស៊ីម៉ាក់កំពង់ឆ្នាំង៖ តាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោយទុក, នៅថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ក្រុមសិក្ខាកាមអ៊ីរ៉ាក់ នឹងសិក្សាលើទ្រឹស្តី «Deep Search Operations and Clutter Rejection Technique» ។ គ្រូឧទ្ទេសនាម និងធ្វើបទបង្ហាញ គឺលោក ឡាំ សម្បូណ៍, អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងប្រតិបត្តិការ ទីបញ្ជាការស៊ីម៉ាក់ភ្នំពេញ...។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត