ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង13:12 ល្ងាច
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

គ្រាប់មីនតោន​ ដែល​ស៊ីម៉ាក់​រកឃើញនៅឃុំរស្មីសង្ហា ស្រុករតនៈមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង

ថ្ងៃពុធ ទី05 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ៈ គ្រាប់មីនតោន ដែលស៊ីម៉ាក់រកឃើញនៅឃុំរស្មីសង្ហា ស្រុករតនៈមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង!

គ្រាប់មីនតោនកប់ក្នុងដីទាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់ត្រួតគ្នា មានឌុបគ្នា ២គ្រាប់ ៣គ្រាប់ ៥គ្រាន់ និងមានដាក់ត្រួតគ្នារហូតដល់ ១០គ្រាប់ក៏មានដែរ...ព័ត៌មានផ្សេងទៀត