ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:49 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កំលាំងជំនាញសុីម៉ាក់បានប្រមូលយកសំបកគ្រាប់បែកចង្កោមចំនួន៣បំបែកនិងបានរកឃេីញតំបន់ដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយកន្លែង

ថ្ងៃចន្ទ ទី08 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កំលាំងជំនាញសុីម៉ាក់បានប្រមូលយកសំបកគ្រាប់បែកចង្កោមចំនួន៣បំបែកនិងបានរកឃេីញតំបន់ដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយកន្លែងនៅទីតាំងជនបទដាច់ស្រយាល ដែលចាំចាច់ត្រូវធ្វេីការស្រាវជ្រាវលំអិត។

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត