ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង01:01 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

ទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) មកពីក្រុងតូក្យូ ដែលជាក្រុមការងារចុះមកវាយតំលៃផ្តល់ជំនួយលេីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការបច្ចេកទេស មកអង្គភាពសុីម៉ាក់សំរាប់ឆ្នាំ២០២០-២០២៤។

ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ខ្ញុំបានជួបមិត្តចាស់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) មកពីក្រុងតូក្យូ ដែលជាក្រុមការងារចុះមកវាយតំលៃផ្តល់ជំនួយលេីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការបច្ចេកទេស មកអង្គភាពសុីម៉ាក់សំរាប់ឆ្នាំ២០២០-២០២៤។ យេីងពិតជារីករាយនិងបន្តសហការដេីម្បីចូលរួមធ្វេីឱយបានសំរេចផែនការជាតិសកម្មភាពមីនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ សូមឆ្លៀតឱកាសនេះសំដែងការអរគុណជាអនេគចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានសំរេចផ្តល់ជំនួយលេីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស (technical cooperation) ផ្តល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដេីម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពកំចាត់មីននៃអង្គភាពជាតិមួយនេះឱយមានសមត្ថភាពនិងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីនទាំងកិច្ចការក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិ។


 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត