ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:44 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកំចាត់មីន បានធ្វេីកម្មវិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកំរិត២ ជូនមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសEOD សំរាប់មន្ត្រីបន្តវេន!

ថ្ងៃសុក្រ ទី02 ខែសីហា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

នៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩នេះ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកំចាត់មីន បានធ្វេីកម្មវិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះកំរិត២ ជូនមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសEOD សំរាប់មន្ត្រីបន្តវេន! សូមអបអរសាទរដែលមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់បានបញ្ចប់វគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះជាមួយយោធាចារ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌ និងអង្គភាពសុីម៉ាក់ប្រកបដោយជោគជ័យ។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត