ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:44 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម អគ្គនាយក ហេង រតនា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គភាព Good Earth of Japan ក្នុងការទទួលជំនួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយបោសសំអាតមីនរួច។

ថ្ងៃចន្ទ ទី05 ខែសីហា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ឯកឧត្តម អគ្គនាយក ហេង រតនា បានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គភាព Good Earth of Japan ក្នុងការទទួលជំនួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយបោសសំអាតមីនរួច។ សូមបញ្ជាក់ថា អង្គការGood Earth of Japan បានបង្កេីតឡេីងនៅឆ្នាំ២០០៧ ដេីម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍ដល់ភូមិឋានដែលសុីម៉ាក់បោសសំអាតមីនរួច គិតមកដល់ពេលនេះGEJ បានជួយកសាងសាលាបឋមសិក្សានិងអាគាគ្រូចំនួន១១ខ្នង ផ្លូវជនបទចំនួនជិត៥៨គីឡូម៉ែត្រ អណ្តូងទឹកស្រះទឹកចំនួន៤២ និងការគាំទ្រខាងកសិកម្មដល់៥,០៤០គ្រួសារ។


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត