ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:45 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

ក្រុមជំនាញសុីម៉ាក់នៅទិសខេត្តបាត់ដំបងបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ បានអនុវត្តន៍បញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលគ្រាប់កប់ក្នុងដី។

ថ្ងៃចន្ទ ទី05 ខែសីហា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅឃុំពេជ្រចិន្តា ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង ក្រុមជំនាញសុីម៉ាក់នៅទិសខេត្តបាត់ដំបងបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ បានអនុវត្តន៍បញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលគ្រាប់កប់ក្នុងដី រួមមានប្រភេទគ្រាប់ Motar 120mm ចំនួន២គ្រាប់ ប្រភេទគ្រាប់ Rocket 40/85mm ចំនួន ២គ្រាប់ ប្រភេទគ្រាប់12,7ចំនួន ៤៤ កេះ ប្រភេទគ្រាប់AK47ចំនួន២កេះ និងប្រភេទគ្រាប់RPK ចំនួន៩កេះ។
កាលអេីយកាលនោះណា កាលពីជាង២០ឆ្នាំមុនកប់គ្រាប់ទុករង់ចាំមានឱកាសល្អ បញ្ជូនកំលាំងនិងកាំភ្លេីងមកប្រយុទ្ធ គ្រាប់កប់ទុកហេីយស្រេច! សង្គ្រាមឈ្លបគឺបែបនេះហេីយ បាញ់រត់ និងរត់បាញ់ជាយុទ្ធវីធីសំខាន់!


 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត