ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ម៉ោង00:45 ព្រឹក
Khmer LanguageEnglish Language
សង្គ្រោះជីវិត និង គាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៏នៅកម្ពុជា

ទីស្នាក់ការកណ្តាល CMAC
ផ្លូវដួងងៀប សង្កាត់ចោមចៅ
ខ័ណ្ឌដង្កោ ក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

មើលសារ
ឈ្មោះ
ពាក្យសំងាត់

ព័ត៌មាន

អង្គភាពសុីម៉ាក់និងអង្គការAPOPOបានចុះហត្ថលេខាលេីកិច្ចសហបរតិបតិ្តការ ក្នុងការបន្តស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសសុនខវៃឆ្លាត។

ថ្ងៃអង្គារ ទី13 ខែសីហា ឆ្នាំ2019

សុន្ទរកថា | Video

កាលពីម្សិលមិញទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គភាពសុីម៉ាក់និងអង្គការAPOPOបានចុះហត្ថលេខាលេីកិច្ចសហបរតិបតិ្តការ ក្នុងការបន្តស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសសុនខវៃឆ្លាត ក្នុងការអនុវត្តការរំដោះផ្ទៃដីសង្ស័យមានគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម! សុនខឆ្លាតវៃនេះ មានបំពាក់កាម៉ារ៉ា ឧបករណ៍សំឡេង បង្ហោះត្រូន និងម្មាតហ្វូន ដេីម្បីកំណត់ចំនុចសង្ស័យមានគ្រាប់មីន! សុនខវៃឆ្លាតអាចធ្វេីចលនារុករកគ្រាប់មីនដោយមានការបញ្ជានិងត្រួតពិនិត្យ កត់ត្រា តាមប្រពន្ធ័អេឡិចត្រូនិចផ្ទាល់តែម្តង!

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត